Bokningsvillkor

Genom att anmäla er till  vår camp så accepterar ni även våra bokningsvilkor.

Avbokningsvillkor:
Vi följer lagen om distansavtal enligt Konsumentverkets rekommendationer. Event som sker på bestämt tid och plats har ingen ångerrätt. Vi erbjuder dock möjligheten att ha den inbetalda summan innestående till träningar eller camp vid ett annat tillfälle om man inte kan närvara. 

Vid inställt arrangemang
Vid inställt arrangemang som CS Academy inte kan påverka så görs ingen återbetalning utan man har då summan innestående till ny camp eller träning med CS Academy.  

Exempel
Dåligt väder: Campen genomförst om det regnar eller är lite snö på planen. Vid kraftigt snöfall strax före träningen kan innebära träningen måste skjutas på tills det är skottat. Vid kraftig regnfall eller oväder så ställs träningen in och man får träningen vid senare tillfälle.

Force majeure: Vid händelse av krig, pandemi, naturkatastrofer eller liknande händelser utom vår kontroll så kommer vi inte kunna genomföra campen. Även i detta fall har man den inbetalda summan innestående hos oss.

Övrig händelser utom vår kontroll
Flyg: Vid inställt flyg och det är omöjligt att ta sig till Sverige 
Sjukdom: Om samtliga våra tränare är sjuka (Vi kräver läkarintyg av våra tränare)

Vid samtliga händelser ovan så har man den inbetalda summan innestående till nytt event.