Swishbetalning

Swishbetalning

Er anmälan är inte giltig förrän ni har betalat. Gör betalning nu och säkra er plats.

Swishnummer:  123 498 39 04 (Mirza)

Märk betalningen med spelarens namn. 

Hur mycket ska jag Swisha? 
2000kr

Hotel

Hotel